Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Samhälle & politik


Omslagsbild för Problemet med vinster : riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år
E-bok

Problemet med vinster : riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år

Privat eller offentlig drift inom välfärden är ett ständigt aktuellt debattämne. I Problemet med vinster visar historikern Magnus Linnarsson att dagens debatt inte är en modern för ...


Omslagsbild för Farväl till arbetet : sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension
E-bok

Farväl till arbetet : sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

I Farväl till arbetet får läsaren lyssna till människors egna röster om meningen med att gå i pension. Här finns de som inget annat önskar än att lämna yrkeslivets vedermödor, till ...


Omslagsbild för Att älska sitt jobb : passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet
E-bok

Att älska sitt jobb : passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och enga ...


Omslagsbild för Migrationens kontraster : arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet
E-bok

Migrationens kontraster : arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

Migrationen till Sverige tog fart under högkonjunkturen efter andra världskriget. I Migrationens kontraster berättar historikern Johan Svanberg om tyska kvinnor som rekryterades ti ...Omslagsbild för Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare
E-bok

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Svenskarna är ett museiälskande folk. Museerna har många fler årliga besök än Allsvenskan, Globen och Melodifestivalen tillsammans. Dessa publikmagneter är samtidigt komplexa samhä ...


Omslagsbild för A clean house?: studies of corruption in Sweden
E-bok

A clean house?: studies of corruption in Sweden

According to virtually all international corruption rankings, Sweden is one of the top performing countries with very few exposed incidents of corruption. But does this automatical ...


Omslagsbild för Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter
E-bok

Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter

av

Begrepp som ”flicka” och ”tant” a¨r ta¨njbara och ibland motsa¨gelsefulla. De kan vara uttryck fo¨r genus, fo¨rbundna med kultur, kroppsideal, livsfo¨rlopp och normer. I Att konst ...


Omslagsbild för Urbanismer : dagens stadsbyggande i retorik och praktik
E-bok

Urbanismer : dagens stadsbyggande i retorik och praktik

av

Städer präglas idag av starka krafter som globalisering, klimatförändringar, segregation och regionalisering. Över hela världen diskuteras hur dessa utmaningar ska mötas och lösnin ...


Omslagsbild för Urban Squares : spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region
E-bok

Urban Squares : spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region

av

Urban Squares suggests a specific and fresh take on agorology – the study of urban squares. The approach is one of recording everyday life and focusing on different ways to describ ...


Omslagsbild för Social transformations in scandinavian cities : nordic perspectives on urban marginalization and social sustainability
E-bok

Social transformations in scandinavian cities : nordic perspectives on urban marginalization and social sustainability

av

Social Tranformations of Scandinavian Cities highlights the changing face of social sustainability and social disintegration in Scandinavian cities against the backdrop of ongoing ...


Omslagsbild för Den uppskjutna vreden : socialdemoktratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet
E-bok

Den uppskjutna vreden : socialdemoktratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

Hur har känslor påverkat svensk politik? I politiska sammanhang rörs känslor upp och används aktivt i retorik och argumentation. Men hur har känslor fått människor att uppleva sig ...


Omslagsbild för Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete
E-bok

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

av

Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungro ...


Omslagsbild för I försvarets intresse : säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945
E-bok

I försvarets intresse : säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945

Den ryska revolutionen var varningsflaggan som ledde till att man började övervaka den kommunistiska rörelsen i Sverige och andra västländer. Mindre känt är att övervakningen trapp ...


Omslagsbild för Det röda hotet : de militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960
E-bok

Det röda hotet : de militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960

I decennierna kring 1950-talet, när framtidstron och optimismen i det svenska folkhemmet var som störst, pågick i bakgrunden ett kallt ideologiskt krig mellan öst och väst. I Sveri ...


Omslagsbild för In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service
E-bok

In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

av

What is it like to be a professional in today’s Nordic Public sector organisations? In Tension between Organization and Profession describes everyday problems experienced by indivi ...


Omslagsbild för Främlingskap : svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern
E-bok

Främlingskap : svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern

Hur kan ett fritt och öppet samhälle skydda sig mot totalitära rörelser och våldsideologier utan att de metoder som används urholkar just friheten och öppenheten? Boken Främlingsk ...


Omslagsbild för 1973: En träff med tidsandan
E-bok

1973: En träff med tidsandan

av

Året var 1973. På tv visades Ingmar Bergmans succéserie Scener ur ett äktenskap och i tidningarna diskuterades betydelsen av Alexandr Solzjenitsyns bok Gulag-arkipelagen. Militärju ...


Omslagsbild för Att störa homogenitet
E-bok

Att störa homogenitet

av

Varifrån kommer bilden av ett homogent svenskt folk? Hur byggs föreställningarna om det normala? Hur kan berättelserna om samhället vidgas? Vilken roll har kulturinstutitoner för a ...


Omslagsbild för Inget land för intellektuella : 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella
E-bok

Inget land för intellektuella : 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella

I Inget land för intellektuella söks svar på frågan om vad som hände med synen på den intellektuelle under 68-revolten. Vilka nya vänsterintellektuella ideal var det som skapades u ...


Omslagsbild för Kreativa kunskapsmiljöer i bioteknik : en studie av svenska forskargrupper i akademin och i industrin
E-bok

Kreativa kunskapsmiljöer i bioteknik : en studie av svenska forskargrupper i akademin och i industrin

Hur påverkas kreativitet och innovationsförmåga hos forskargrupper i bioteknik av sociala, kunskapsmässiga och fysiska miljöfaktorer? I sin bok Kreativa kunskapsmiljöer i bioteknik ...


Omslagsbild för Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975
E-bok

Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Under hela 1900-talet har Stockholms avfall sluthanterats med flera parallella metoder. Soporna har dumpats, använts som utfyllnad, eldats upp och tillvaratagits för försäljning. D ...


Omslagsbild för Drabbade barn : aga och barnmisshandel i Sverige från reformationen till nutid
E-bok

Drabbade barn : aga och barnmisshandel i Sverige från reformationen till nutid

Ibland hör vi sägas att barnen förr i tiden fick oerhört mycket stryk och att en »god fostran» innebar att barnen fick spö och örfilar i tid och otid – även i förebyggande syfte fö ...


Omslagsbild för När verkligheten inte stämmer med kartan : lokala förutsättningar för hållbar utveckling
E-bok

När verkligheten inte stämmer med kartan : lokala förutsättningar för hållbar utveckling

av

Varför fungerar inte modellerna för hållbar utveckling av den svenska landsbygden? Är brukssamhällen, omstrukturerade industriorter och norrländsk glesbygd den globala ekonomins ho ...


Omslagsbild för Makt och missnöje : sockenidentitet och lokalpolitik 1970-2010
E-bok

Makt och missnöje : sockenidentitet och lokalpolitik 1970-2010

av

Antalet kommunala partier har nästan fördubblats i Sverige sedan 1990-talet. De finns överallt i landet, i alla typer av kommuner. I Makt och missnöje studerar författarna dessa rö ...