Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Samhälle & politik


Omslagsbild för Överlevnadsguide
E-bok

Överlevnadsguide

Det här är inte en överlevnadsguide för vildmarken utan för arbetslivet. Det är en bok som handlar om att finna strategier för att "överleva" och komma vidare när man som chef utsä ...


Omslagsbild för Principbaserad Integration
E-bok

Principbaserad Integration

Ett nytt perspektiv på integration Integration diskuteras ofta utifrån positioner som egentligen i allt väsentlig är låsta eller på en systemövergripande macronivå. Det fi nns ett ...


Omslagsbild för Adopterad från annat land
E-bok

Adopterad från annat land

Vi såg barnen på barnhemmen världen över. De var så många. Så ensamma. Deras blickar följde oss. De såg rakt in i våra hjärtan. Är det du som är min mamma? Är det du som ska hämta ...


Omslagsbild för Misären i diktaturens Chile 1973-1987
E-bok

Misären i diktaturens Chile 1973-1987

Efter sin blodiga militärkupp i Chile 1973 införde general Pinochet en nyliberal ekonomisk politik. Repressionen, brotten mot de mänskliga rättigheterna och förföljelserna av olikt ...


Omslagsbild för Vladimir Putin. En Geostrategisk Rysk Ikon. En Eurasisk Kontinent. En Rysk Supermakt. En Karismatisk Världsledare.
E-bok

Vladimir Putin. En Geostrategisk Rysk Ikon. En Eurasisk Kontinent. En Rysk Supermakt. En Karismatisk Världsledare.

Detta är tredje delen i serien " Vladimir Putin. En geostrategisk rysk ikon ” vilken ingående beskriver de senaste två åren i Rysslands pågående strategi att tillsammans med Kina i ...


Omslagsbild för No more Mr. Nice Guy
E-bok

No more Mr. Nice Guy

Han tog tag i min arm och böjde den så mycket att det kändes som den skulle gå av. Jag höll tillbaka tårarna och sa med en allvarlig ton åt honom att släppa mig. Han stirrade in i ...


Omslagsbild för Politik & Filosofi
E-bok

Politik & Filosofi

Stå för, och förstå konsekvenserna av,det du säger, vill, tycker och gör. Boken består av tre delar. PolitikSverige idag:- Den mentala hälsan blir sämre och sämre.- Det saknas resu ...


Omslagsbild för Nya Moderaterna inifrån
E-bok

Nya Moderaterna inifrån

Farouk Kobba kom till Sverige på sextiotalet som ung student. Han bosatte sig i Solna utanför Stockholm där han så småningom började med kommunalpolitik. Han har under många år var ...


Omslagsbild för Vi tar debatten om framtidens Europa
E-bok

Vi tar debatten om framtidens Europa

Debatten om Europa har ofta på senare år ofta blivit synonym med kris. På kinesiska består ordet kris utav två tecken. Det ena står för fara och det andra står för möjligheter. Dis ...


Omslagsbild för Hjälp oss! : en antologi om den svenska vårdens förfall
E-bok

Hjälp oss! : en antologi om den svenska vårdens förfall

Idag drabbar oss sjukvården värre än själva sjukdomen. En sjukvårdsapparat som inte längre klarar av att förse befolkningen med det mest basala. Underbemanning, långa väntetider oc ...


Omslagsbild för Den lilla solstrålen
E-bok

Den lilla solstrålen

Den här boken innehåller två sagor! Den första handlar om lilla solstrålen och den andra om lilla vågen. Dessa små naturfenomen uppfattas som barn i möten med den främmande omvärld ...


Omslagsbild för Arbetsplatsförlagt lärande - Arbete eller utbildning ?
E-bok

Arbetsplatsförlagt lärande - Arbete eller utbildning ?

Tillbaka till forntiden eller utvecklar till framtiden.   Nya levnadssätt och omvärldens utveckling efterfrågar nya former för lärande och systemen för lärande måste anpassas till ...


Omslagsbild för Pannovation and the Gatefree Space
E-bok

Pannovation and the Gatefree Space

Want to Innovate?Go ahead!Today innovation is not the exclusive realm of the traditional incumbents, the formal organizations, the infield. Individual innovators in the decentraliz ...


Omslagsbild för Internflyktingarnas kamp för att få återvända hem
E-bok

Internflyktingarnas kamp för att få återvända hem

Den väpnade konflikten, kampen för kontroll av landets värdefulla marker, utviningen av naturresurser, exploatering av odlingsbarmark för att möjliggöra odling av agrobränslen som ...


Omslagsbild för Jämställdhetsbluffen
E-bok

Jämställdhetsbluffen

Känner du att det är något som inte stämmer i jämställdhetsdebatten? Har du svårt att få ihop den negativa bilden av män och manlighet med dina egna erfarenheter av vänner och närs ...