Jump to content
Cover for Så sänkte jag Sovjetunionen
Isbn: 978-91-8923-607-3
Publisher: Railhead Publishing
Category:
Novels
Accessible since: November 2011

E-book | 28 days for loan

Så sänkte jag Sovjetunionen

Den traditionella europeiska berättarkonsten har återuppstått i det unika universum som boken skapar i Hitre Masurien och Fjärrmasurien där vår intuition inte längre kan skilja på vad som är sant, skapligt sant och fabler från de masuriska dvärgarnas sinnevärld. Boken står för förnyelse, ifrågasättande och driver på ett kontroversiellt sätt en frågeställning om moral, rätt och fel, och berättelsen tar humorn som verktyg för att konfrontera oss med livets utmaningar. Boken är det tidiga 2000-talets berättelse - långt borta från 1900-talets bleka lättsmälta monotoni - för att förenas med det 1800-talets författare aldrig fick publicerat av sedlighetsskäl.

Motek Weirdowitz skriver under 1920-talet boken: ”Self Empowerment Through Self Centered Entrepreneurship”, där bokstav för bokstav blir ramsor av ord som förleder, förför och förhastar det mänskliga sinnet i vad som i Grodno och Tarnopol kallas ”Weirdowitzer Geist”. Boken ligger som en fördold hemlighet tills den förenar Lecek Janitorowskis korrupta sinnelag med Jan Kallbergs upplysta ledarskap. Så inleds Sovjetunionens sammanbrott, orkestrerat som en enda stor symfoni av eskapader, moraliskt sönderfall och svart muff. I Folkhemmets hägn har Jan, sedan åttaårsåldern, närt tanken och arbetat på planen att sänka Sovjetunionen en gång för alltid – alltsedan folkbibliotekarien klappade honom på huvudet och sa: ”Jan, du kommer att vara annorlunda, du kommer att förändra!”

Jan beslutar sig för att angreppet ska sättas in i Polen, där han möter renhållaren från katakomberna, tillika sökaren i kyrktornet, Lecek Janitorowski. Lecek har drabbats av Weirdowitzer Geist, förmedlad genom Warren Weirdowitz – matförgiftaren från Breslau och ofrivillig kalfaktor för en fältartisttrupp av sju syndiga joddlare som stämmer upp till sång och dans med Horst på dragspel och Gert på triangel.

Så sänkte jag Sovjetunionen, förklarar hur Jan Kallberg klarade av vad Kalla Kriget aldrig kom i närheten av – att omkullkasta en regim som hade så många stridsvagnar att när de startade syntes blåröken på Pohlmans väderkartor.

Så sänkte jag Sovjetunionen är unik genom ett filosofiskt samspel mellan text, bilder och citat som baseras på eget universum – ett universum som rör sig mellan Hitre Masurien och Fjärrmasurien.

Jan Kallberg har varit bosatt utomlands i snart tio år, med hemvist i New York City och Texas. Han arbetar just nu med den något längre boken som förklarar Sovjetunionens tillkomst.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone