Jump to content
Cover for Olav Tidlöse
Isbn: 978-91-6375-249-0
Publisher: Hovdata
Category:
Novels History Social and cultural history
Accessible since: February 2014

E-book | 28 days for loan

Olav Tidlöse

Åke Rydelius Född i Örebro 1921 arbetade under större delen av sitt liv som folkskolelärare på landsbygden  i vårt gamla B2 skolsystem. Han blev med tiden allt mer obekväm med de nya skolsystemen som radades upp som industrier kring våra tätorter klädda i gult tegel. En hantering av våra unga som han ansåg troligen skulle skada många av dem i framtiden. 

Han tillbringade sina sista yrkesverksamma år med att ta emot vilsna människor i rehabiliteringsvården. Många gånger satte han likhetstecken med skolan och det ökande antalet människor i utanförskap-  med att säga: ”Vad var det jag sa !"
Åke var verksam många år på en folkskola i Östergötland där han spelade in bygdespel på smalfilm med sina elever som skådespelare. Det blev 5 timmar digitalt material konverterat av Filmkonservatoriet i Grängesberg. Läsmer>> http://hovdata.se/dvd_new.html

Under hela sitt liv hade han ett brinnande historiskt intresse, som så småningom ledde fram till denna tidsresa. Boken blev refuserad av våra förlag men har nu återuppstått som modern e-bok.

Boken är en tidsresa för en ung man som börjar tidigt 1800-tal som upplever sin älskade konungs mord i Stockholm fram till våra dagar.

Denna bok refuserades strax innan Åkes död och liggande i en byrålåda. Barnbarn tog tag i manuskriptet, renskrev och gav ut några exemplar internet-genererade fysiska böcker. Nu är boken digitaliserad som e-bok av Raino Rydelius, son till Åke. Tack alla inblandade. Åke entreprenören och konstnären myser säkert i sin himmel. Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone