Jump to content
Cover for Ljusa bragder och mörka dåd : Kulturhistoriska tablåer från 1700-talet.
Isbn: 978-91-4623-261-2
Publisher: Wahlström & Widstrand
Category:
Novels
Accessible since: February 2018

E-book | 28 days for loan

Ljusa bragder och mörka dåd : Kulturhistoriska tablåer från 1700-talet.

"Tiden närmar sig måhända, då kolonialpolitik och mindre utvecklade rasers behandling bli problem av intresse ej blott för stormakters diplomati utan även för bildade människor i allmänhet, sedan världskriget väl lärt oss, vilken oerhörd roll kolonisträvandena spela bakom diplomatiens kulisser.
Med tanke härpå vågar författaren be läsaren följa tre svenske män till Afrika vid den tidpunkt, då även Sverige - under Gustav III - hade kolonisationsplaner.
Två av svenskarna kommo därigenom - Sparrman för en kort period, Wadström för resten av sin levnad - att kastas in i själva brännpunkten för den kanske största kulturkamp, Europa skådat."

Frida Stéenhoff var en kontroversiell författare och debattör. Hon deltog aktivt i den kvinnliga rösträttsrörelsen, i ett flertal humanitära rörelser samt arbetade aktivt för att reformera dåtidens fattigvård. I skriften Feminismens moral (1903) introducerades begreppet feminism i Sverige i sin nuvarande betydelse. Ljusa bragder och mörka dåd gavs ut första gången 1915.

Omslagsformgivare: Moa SchulmanLog in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone