Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Romaner


Omslagsbild för Al'ard almustaha - Flatland
E-bok

Al'ard almustaha - Flatland

munzo zuhuriha eam 1884 saharat riwaya > alqurra' waleulama' ealaa alsuwa' wabahratuhum bimizajiha al'iibdaeii bayn alwaqie walkhayal, wamae 'anaha tabdu lilwahlat al'uwlaa 'adat z ...


Omslagsbild för Almar'a alsaghira - Little Women
E-bok

Almar'a alsaghira - Little Women

la yamlik fatayat eayilat marsh alkathir min almal, lakunahun yumlikun aldafe' al'usari. endama 'iila rihlat Meg wa Ju wa'iimiin wabith wahn yatahawalan min fatiyaat saghirat 'iila ...


Omslagsbild för Mikrumighas wathalatho qesas - Micromegas and three stories
E-bok

Mikrumighas wathalatho qesas - Micromegas and three stories

fi fasil mumatae min alkhayal, qad tajid nafsak fi muajahat fatan eimlaq bitul 120 'alf qadamin, qadim 'iilayk min najm alshiera baed 'an nufy likathrat shaghbih. sayastakshif 'amr ...


Omslagsbild för Alliyali alarabia - The Arabian Nights
E-bok

Alliyali alarabia - The Arabian Nights

Tansuj shahrizad min wahy khialiha baqat min 'arwae alqisas walhikayat ma yajeal zawjiha aljadid - almalik - yatalahaf ela samae alnihayat. tatawalaa alliyali, watatanawae alshakhs ...


Omslagsbild för Sharat alshajaeat alhamra' - The Red Badge of Courage
E-bok

Sharat alshajaeat alhamra' - The Red Badge of Courage

Eindama endama Henry Flemeng 'iilaa aljaysh, tamanaa 'an yusbih btlana mghwarana fi alharb al'ahliat al'amrikiati. lkn eindama aintalaqat 'aswat almudafie min hawlihi, wajah 'akbar ...


Omslagsbild för Ahdab Notre Dame - The Hunchback of Notre-Dame
E-bok

Ahdab Notre Dame - The Hunchback of Notre-Dame

'udkhul maeana ghiahib ealam baris fi alqurun alwustaa, wataeraf ealaa alhayat almashouma likuli min Kwazimudu, qarie 'ajras katdirayiyat notre dam alqabiha; wakulud farulu, rayiys ...


Omslagsbild för Ett dockhem (Arabiska)
E-bok

Ett dockhem (Arabiska)

Ett dockhem på arabiska.Henrik Ibsens klassiska pjäs har här bearbetats till en lättläst och spännande roman. Men den är inte förflyttad till modern tid. Samtidigt som läsarna i fö ...


Omslagsbild för AlMaskh - The Metamorphosis
E-bok

AlMaskh - The Metamorphosis

Heya riwaya qasira katabaha alrewa'y al'almaniu franz kafka, nushrt li'awal marra 'eam 1915. wahi min 'ashhar 'aemal alqarn aleishrin wa'akthariha tathyrana, hayth tatimu dirasatuh ...


Omslagsbild för alat alzaman - The time machine
E-bok

alat alzaman - The time machine

tadur 'ahdath alqisa fi alqarn alttasie eashar hayth kan mosafir alzaman yaemal ealaa sunea ala teabor alzaman likay yastatie 'an yusafir biha wabialfiel astatae sinaeat hazehe al ...