Jump to content

E-books / Novels


Cover for Utan ord
E-book

Utan ord

"Jag vet inte vem jag skriver för. Är det kanske för mig själv. Eller för de andra.Om det är för dem måste frågan ställas. Vill de lyssna?"Sedan tonåren har Nora mått dåligt psykis ...