Jump to content

E-books / Novels


Cover for Det liv du kan rädda
E-book

Det liv du kan rädda

Den framstående filosofen Peter Singer utforskar i denna bok den växande klyftan mellan rika och fattiga och frågar sig: Är det vår skyldighet att utrota fattigdomen? Hur mycket sk ...


Cover for Edens bakgård
E-book

Edens bakgård

P C Jersild är en av de stora svenska berättarna och har skrivit en rad moderna klassiker. Flera av hans romaner blandar nutid och framtid, som En levande själ (1980), Efter floden ...