Jump to content

E-books / Novels


Cover for Söta far och Gasten
E-book

Söta far och Gasten

Året är 1667, örlogsfartyget Götheborg ligger infruset i hamnen och Nils har olovandes klättrat upp i dess mast. Hade den åttaårige gossen också vågat klättra ned hade hans far int ...