Jump to content

E-books / Novels


Cover for Med kriget tre år gammalt
E-book

Med kriget tre år gammalt

Den lilla staden i östra Ukraina var under några skälvande veckor del av en lång och rörlig front. Sen dess har fronten flyttat och kriget gått i ställning. Med kriget tre år gamma ...